“Het heeft mijn leven veranderd. Ik val niet alleen af door het programma, mijn depressieve klachten zijn ook verdwenen.”

Informatie voor cliënten

Intakefase

Nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden en alle benodigde bescheiden (waaronder de verwijsbrief van de huisarts en/of bedrijfsarts) zijn aangeleverd, wordt u telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek bij de psychiater en/of GZ-psycholoog. De wachttijd tot het intakegesprek bedraagt minder dan twee weken na aanlevering van uw documenten.

Afdeling Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
RiskCare  40 werkdagen 10 werkdagen

 

Tijdens dit intakegesprek wordt vastgesteld of u voldoet aan de richtlijnen van de diagnose Eetstoornis.

Is hiervan sprake, dan wordt vervolgens een intakegesprek bij de bewegingsdeskundige en/of fysiotherapeut én bij de voedingsdeskundige ingepland, terwijl de internist op de achtergrond meekijkt naar de uitkomsten van deze intakegesprekken en daar waar nodig ook nog een intakegesprek met U als cliënt zal inplannen.

Na afloop van deze intakegesprekken (zie hierna ook bij “passend plan”) , vindt er een bespreking van de resultaten plaats tijdens het Multi Disciplinair Overleg tussen de behandelaren . Hier wordt besproken of u als cliënt past binnen het behandelprogramma dat RiskCare aanbiedt, waarna een passend behandelplan voor u wordt ingezet.

Psychische problematiek

Om te voldoen aan de richtlijnen van de diagnose Eetstoornis, moet er sprake zijn van onderliggende psychische problematiek.

Voorbeelden van deze psychische problematiek (geen limitatieve opsomming) zijn depressie, trauma of persoonlijkheidsproblematiek.

Een belangrijk deel van alle mensen met ernstig overgewicht heeft te kampen met milde tot ernstige depressieve klachten. Mensen die lijden aan eetstoornissen, overgewicht en stemmingsklachten zitten vaak in een vicieuze cirkel. Door depressieve gevoelens en gedachten gaan ze vaak meer eten of krijgen ze regelmatiger eetbuien, met als gevolg gewichtstoename. Deze gewichtstoename zorgt dan weer voor meer depressieven gevoelens, en zo houden deze klachten elkaar in stand. Een belangrijke doelstelling bij de behandeling is dan ook het doorbreken van deze cirkel.

Daarnaast is er nog sprake van een groep mensen met ernstig overgewicht, die in hun huidig functioneren last hebben van traumatische ervaringen uit het verleden. Door deze ervaringen, is het mogelijk dat deze personen zichzelf hebben leren troosten met bijvoorbeeld lekker eten, snoep, etc. Dit kan op de lange termijn eetproblemen en overgewicht hebben veroorzaakt. Bij de behandeling wordt dan ook ingezet op het verwerken deze trauma’s, waardoor de eetstoornis zou moeten verdwijnen of verminderen.

Ook persoonlijkheidsproblematiek komt regelmatig voor bij mensen met eetstoornissen en overgewicht, met als voorbeeld mensen met ontwijkende persoonlijkheidsproblemen. Deze groep personen hebben vaak moeite met het aangaan van conflicten, en lossen hun problemen of stress op andere manieren op, bijvoorbeeld door te gaan eten. Bij de behandeling wordt dan ook sterk ingezet op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Passend plan

Overgewicht en obesitas dat zie je meteen. Een eetstoornis niet. Dat zit vaak onder de oppervlakte. Maar het zorgt er wel voor dat het je tot nu toe niet lukt om een gezonder leven te leiden en duurzaam af te vallen. Vandaar ook dat we met die eetstoornis en de hieraan ten grondslag liggende psychische problematiek aan de slag gaan.

Wanneer jij de stap hebt gezet om jouw overgewicht aan te pakken, zullen we eerst moeten vaststellen of dat in jouw geval veroorzaakt wordt door een eetstoornis. We starten dus met een uitvoerig intake gesprek. We maken een analyse van jou, je eetpatronen, je lichamelijke gezondheid en luisteren naar je (levens)verhaal. Na dit gesprek weten we pas of er bij jou sprake is van een eetstoornis en of we dus een behandeling kunnen starten. Dan maakt ons team van specialisten een behandelplan dat precies bij jou en jouw manier van leven past. Op maat. Want standaard werkt niet. Dat ben jij immers ook niet. Dus, een plan dat op jouw lijf is geschreven. Want alleen dan kun je het volhouden.

Het behandelteam

Wij zijn ervan overtuigd dat je kans van slagen groter is, wanneer je oog hebt voor de verschillende aspecten die met overgewicht en eetstoornissen te maken hebben. Het is niet alleen je voeding, of een gebrek aan beweging, het gaat er ook om: hoe zit je in je vel? Voel je je goed? Voel je je sterk?

Daarom kom je in je traject ook verschillende professionals tegen: een psychiater, een GZ-psycholoog, een fysiotherapeut en/of bewegingsdeskundige, een voedingsdeskundige en indien nodig een internist. Mensen die er voor jou zijn. Die je begrijpen en op dezelfde golflengte zitten. Echte mensen, die ook houden van lekker eten en soms ook geen zin hebben om te sporten.

Samen hebben we één doel: Jou laten slagen! En daar gaan we voor.
Aan de slag!

Start behandelprogramma

Via jouw persoonlijk behandelplan krijg je richtlijnen en adviezen die eraan bijdragen je doel te bereiken. Gesprekken waarin je psychologische ondersteuning krijgt, voedingsadviezen waar je thuis mee aan de slag kunt, maar ook een beweegprogramma dat je langzaam opbouwt. In onze sportruimte waar je jezelf kunt zijn. Op jouw niveau, met alle begeleiding die je nodig hebt.

Tijdens het hele traject blijven we je volgen en begeleiden. En bijsturen als dat nodig is. Hoe het ook loopt, je kan op onze steun blijven rekenen!

Hoe geweldig zou het zijn als je straks weer lekker in je vel zit? De dingen kan gaan doen die je graag doet. En natuurlijk.. een gezond lichaam. Want daarmee moeten en willen we immers nog jaren vooruit.

Meer info?

Wil je beginnen? Of misschien heb je nog vragen of wil je eens met iemand van ons praten? Neem dan contact met ons op.

Vergoeding

RiskCare levert gespecialiseerde GGZ zorg gericht op de ambulante behandeling van eetstoornissen gepaard gaande met obesitas. Dit is zorg die voor iedereen in Nederland vergoed wordt via zijn of haar basisverzekering. Behandelingen door een specialist komen in bijna alle gevallen ten laste van het eigen risico (€385,- in 2020), zo ook de gespecialiseerde GGZ behandeling door RiskCare.

Klachtenreglement

RiskCare beschikt over een klachtenreglement. U kunt hiervan gebruik maken als u niet geheel tevreden bent over de hulpverlening of hulpverlener.

Kwaliteitsstatuut GGZ

RiskCare GGZ beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ.
U kunt dit Kwaliteitsstatuut GGZ hier downloaden.